Filen refmathkhronika1 med pekare till bilder.

Om de grekiska siffrorna kan man läsa på t ex tyska eller engelska
och se på ett litet utdrag ur en kordatabell från Klaudios Ptolemaios stora verk Almagest.

Direkt från band 25, tryckt revolutionsåret 1917, av Nordisk Familjebok, kallad Ugglan, saxar vi den fina bilden med indiska siffror från 100-talet till 15-talet.

Här har vi de indiska siffrorna OCH hur de uttalades på sanskrit och NU uttalas på (dotterspråket) hindi.
Mer om de indiska siffrornas historia.

I Indiens konstitution, del XVII, kapitel I, punkt 343, gå till sidan 252, kan man läsa om våra siffror idag såsom
"the international form of Indian numerals" i motsats till den mer lokala "Devanagari form of numerals".

Många av de första matematikerna och astronomerna som skrev på arabiska verkade i Baghdad vid Bayt al-Hikma (Bayt al-Hikmah, Bayt Ul-Hikma), Visdomens Hus, Haus der Weisheit, House of Wisdom, Maison de la sagesse, Casa della sapienza, Casa de la sabiduría eller Casa del saber, Dom mudrosti, grundat av kalifen Harun al-Rashid på 700-talet eller av hans son kalifen al-Mamun på 800-talet.

Om de lånade orden från
sanskrit sunya (som betyder tom) -> arabiska as-sifr -> orden siffra, chiffer, zephir och zero,
se t ex på tyska/ franska: zéro/ franska: chiffre/ italienska: zero/ italienska: cifra/ och om den allra (?) första nollan.

De indiska siffrorna infördes på arabiska bl a utav
Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, 780–850, pma,
i boken (från circa år 825)
Kitab al-jami wa-l-tafriq bi hisab al-Hind eller
Kitabu l-jamiwa 't-tafriq bi-hisabi 'l-Hind,
Liber de additione et subtractione cum calculo Indico,
Algoritmi de numero Indorum,
Book on augmentation and diminution with Indian reckoning,
On the Calculation with Hindu Numerals.

Al-Khwarizmis mest berömda verk från circa år 825–830 är
Al-kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala,
(på latin egentligen:)
Liber compendiosus de computando per perfectionem compensationemque,
(men blev circa år 1145 översatt till latin med titeln:)
Liber algebrae et almucabala.
Kompendiet om beräkning genom återställande och balansering,
The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing,
Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison,
Kratkaja kniga vospolnenija i protivopostavlenija,
där ordet al-jabr, al-djabr, (varav vårt ord algebra) ingår i titeln.
Vidare är ordet algorithm/algoritm en förvanskning av namnet al-Khwarizmi.

Påven (999-1003) Silvester II   och   påven med djävulen.
Se oxo de vackra siffrorna från år 976).
Vidare kan man skärskåda den medeltida siffertabellen.

Adelard of Bath gjorde oxo ett försök att introducera de indiska siffrorna, liksom

Leonardo Pisano ( som *lyckades* ! )
Här finns de berömda " Fibonacci-talen" utskrivna i marginalen;
observera att många av siffrorna ännu icke fått sin slutgiltiga from!
Viktiga översättare var bl a
Robert of Chester, (där oxo ordet sinus dyker upp),
Gerard av Cremona och
Fedrico Commandino.

Tecken och skrivsätt:
Leonardo Pisano
Nicolas Chuquet
Luca Pacioli
(Johann Widman)
(Heinrich Schreiber)
Christoff Rudolff
Robert Recorde
(Michael Stifel)

Decimaltal:
al-Kashi
Simon Stevin med sitt verk De thiende.

Bilder om siffrornas utveckling.

Logarithmer (och talet e):
John Napier (Neper på latin)
Jobst Bürgi
Henry Briggs
Grégoire de Saint-Vincent
Alphonse Antoine de Sarasa
Nicolaus Mercator
Jakob Bernoulli
Leibniz
Johann Bernoulli
Euler.

Bernoulli-talen.