Tips av Erik Bohlin i Uppsala den 31 mars 2014, Agora:
Charles Mugler, Dictionnaire historique de la terminlogie ge'ometrique des grecs, 2 volymer, Paris 1958 och 1959.
Heath, alla förord.
Tropfke, 7 band, ersatte Moritz Cantor.

* * *

Ian Hacking utgav år 1975 den uppskattade boken The Emergence of Probability: A Philosophical Study of Early Ideas about Probability, Induction and Statistical Inference, Cambridge U P,
se wikipedia härom.

* * *

Kopia av brev från Jan-Erik Roos till Nils Dencker i samband med seminariet i dag:

Hej,

Detta är från Yngve Domars beskrivning av matematik vid Stockholms Högskola (finns på vår hemsida, även på engelska).

I [11] beskrivs Hakon Grönwall (1877-1932) och hans krokiga vägar inom vetenskapen. Han började studera i Uppsala som sextonåring men flyttade snabbt över till Stockholm där han redan 1898, alltså vid 21 års ålder, hade 10 publicerade matematiska uppsatser och en doktorsgrad från Uppsala med högsta betyg. Troligen året efter lämnade han Stockholm och Sverige, som hans biograf Einar Hille skriver: på grund av ett studentupptåg mot myndigheterna, i beklaglig brist på humor, behandlade på ett sätt som sårade hans ungdomliga stolthet och starka frihetskänsla. Grönwall inledde nu en ny karriär. Han gick genom teknisk högskola i Berlin och var från och med 1902 praktiserande ingenjör. Från 1904 var han i USA, nu under namnet T.H. Gronwall, och 1911 återvände han plötsligt till sin gamla vetenskap. I en rad uppsatser från 1912 dokumenteras han som en förstklassig matematiker. Under de tjugo år som nu var kvar av hans liv pendlade hans engagemang fram och tillbaka mellan matematiken och mer tillämpade forskningar. Hans arbetsintensitet var mycket stor, liksom hans matematiska mångsidighet:han har således arbeten bl a rörande analytisk talteori, differentialekvationer, och inom speciellt den fysikaliska kemin är han ett mycket betydande forskarnamn.

[11] E. Hille, H.T. Gronwall, Bulletin Amer. Math. Soc. 38 (1932), 775-786.

Med vänliga hälsningar
Jan-Erik Roos
februari 2014

Einar Hille, Thomas Hakon Gronwall - In memoriam (12 sidor) --- fick ut tvenne sidor i skrivaren.
* * *
Lars Gårdings ljusblå bok om Matematik och matematiker. ... från år 1994: På sidorna 168-170 skriver LG om ett dryckeslag (dryckesslag ?) år 1899 varefter fil. dr. Hakon Grönwall blev portförbjuden på Tekniska Högskolan i ett halvår, varför han for till Tyskland och senare USA.

Här är en skum pekare till den tjocka läroboken med det vackra omslaget med ett
klagomål.