Ord inom matematiken från arabiska och
Matematiker som skrev på arabiska.

Pekarna nedan till wikipedia är i möjligast mån valda till en artikel
med matematikerns namn även utskrivet med arabiska bokstäver.

Obs förkortningarna nedan:
ma = matematiker och astronom,
pm = persisk matematiker,
pma = persisk matematiker och astronom.

De flesta verkade i Baghdad vid Bayt al-Hikma (Bayt al-Hikmah, Bayt Ul-Hikma), Visdomens Hus, Haus der Weisheit, House of Wisdom, Maison de la sagesse, Casa della sapienza, Casa de la sabiduría eller Casa del saber, Dom mudrosti, grundat av kalifen Harun al-Rashid på 700-talet eller av hans son kalifen al-Mamun på 800-talet.

Om de lånade orden från
sanskrit sunya (som betyder tom) -> arabiska as-sifr -> orden siffra, chiffer, zephir och zero,
se t ex på tyska/ franska: zéro/ franska: chiffre/ italienska: zero/ italienska: cifra/ och om den allra första nollan.

De indiska siffrorna infördes på arabiska bl a utav
Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, 780–850, pma,
i boken (från circa år 825)
Kitab al-jami wa-l-tafriq bi hisab al-Hind eller
Kitabu l-jamiwa 't-tafriq bi-hisabi 'l-Hind,
Liber de additione et subtractione cum calculo Indico,
Algoritmi de numero Indorum,
Book on augmentation and diminution with Indian reckoning,
On the Calculation with Hindu Numerals.

Al-Khwarizmis mest berömda verk från circa år 825–830 är
Al-kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala,
(på latin egentligen:)
Liber compendiosus de computando per perfectionem compensationemque,
(men blev circa år 1145 översatt till latin med titeln:)
Liber algebrae et almucabala.
Kompendiet om beräkning genom återställande och balansering,
The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing,
Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison,
Kratkaja kniga vospolnenija i protivopostavlenija,
där ordet al-jabr, al-djabr, (varav vårt ord algebra) ingår i titeln.
Vidare är ordet algorithm/algoritm en förvanskning av namnet al-Khwarizmi.

Ibn Turk, 800-talet.

Thabit ibn Qurra, 826–901, ma.

Abu Kamil, 850–930.

al-Battani, c. 858–929, ma.

al-Uqlidisi, 900-talet.

al-Khazin, 900–971, pma.

Abu al-Wafa, 940–998, pma.

al-Haytham, c. 965 – c. 1040, ma.

al-Biruni, 973–1048, pma.

al-Jayyani, 989–1079, ma.

al-Karaji, c. 953 – c. 1029, pm.

Omar Khayyam, 1048–1122/1131, pma.

al-Samaw'al, c. 1130 – c. 1180, ma.

Sharaf al-Din al-Tusi, 1135–1213, pma.

al Munim d. 1228.

Nasir ad-Din at-Tusi , Nasir al-Din al-Tusi, 1201–1274, pma.

ibn al-Banna , ibn al-Banna', 1256–1321, ma.

al-Kashi, c. 1380–1429, pma.
Fler ord från arabiskan är
arsenal, amiral, alkohol, alkemi, zenith, nadir, ...