Konferenser, kurser, sommarskolor och minnessidor

Nobelföreläsningar 2018
Numrera alla positiva rationella tal utan upprepning:
Stern (Prof. Math. 1850-talet, Göttingen), ref Bruce Reznick
Calkin - Wilf, dito ref
en ryss? ref michaelb
två numreringar

Bruce Reznick om bl a   Sums of powers of binary quadratic forms

isoperimetriska olikheter och förmodanden efter Cartan och Hadamard / / / Yale Reunions
Logik, fortsättningskurs 2018. / IML 14-18 maj 2018 egenvärden & olikheter.
Uti Michael Faradays efterföljd: Christmas Lecture i december klo 19 uti auditorium Oskar Klein i Alba Nova vid Roslagstull.
Logikmötet: Stor Bok 274 sidor / litet häfte 32 sidor / ett schema för logiken / ev. ev. senaste info logik-möte / Logik 7-25 aug 2017 Sthlm och Logik-sessioner bl a PML och/eller logik
11th ISAAC congress vid Linné-universitetet i Växjö, 14 -18 augusti 2017
Robert Berman i Göteborg ; Robert Berman talar / Nobelföreläsningar 8 dec 2016
Michael Berry: kollokvium 24 sept / / Michael V. Berry Physics / /
Lärarfortbildningsdag 13 juni 2017. / Lärarfortbildningsdag 2 nov 2016 i KräftRiket, SU, bl a om
hur Leonhard Euler summerade den alternerande serien   1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ...   till *dess enda vettiga* värde.
Adressen funkar inte än: Jens Hoppes konferens 13-17 juni 2016 om aspekter på membrandynamik; ELLER HÄR: Membran
En text om formler: (Mathematical Formulae Beyond the Tree Paradigm) från Nordiska MatteKongressen 2016.
Boris Shapiros problem-lösningsseminarium.
Misha Shapiros kurs om kluster-algebror fr o m 7 sept 2015. / Sergej Fomins stora kluster-bibliothek / Zelevinskij: 14 sidor om kluster-algebror.
Program aug 2014 KTH Brinellv. / Inst. Mittag-Leffler / Jeremy Gray å KVA jan 2015.
Om matem. som lämnade Deutschland

Hawking-strålning i Stockholm 24-28 augusti 2015 / Nobel-föreläsningarna 8 dec 2014 klo 09.00 uti Aula Magna.
Ett (heldags-) Rolf-Schock-symposium vid Svenska VetenskapsAkademien torsdag 23 oktober 2014.
JEB & BoSha om anal. & alg. aspekter på Riemann-ytor enligt Henri Cartan och Griffiths&Harris.
Abel-priset till Jakov Grigorjevitj Sinai år 2014!

Antti Kupiainen 60 år i Hfors tisdag 24 - fredag 27 juni 2014
Evenemang om Antikens Matematik: AGORA (i Uppsala) bjuder in till tre idéhistoriskt anknutna föreläsningar om antikens matematik. / Tid: Måndag 31/3 kl. 14-17. / Plats: Engelska parken i Uppsala, bakom Carolina Rediviva, sal 2-0024.
Den s k Pi-dagen år 2014, som Elin Ottergren, utvecklingsledare i matematik &
kommunikatör vid Vetenskapens Hus nära AlbaNova, håller i.
Kurs om analys på mfd 2014. Olga.Rossi@osu.cz
OperatorTheoria, Analysis och Mathematisk Fysika, måndag 7 juli - fredag 11 juli 2014 i Stockholm.
Nobel 2013
Några referenser: Milnor om Perelman & tre-dim mfd , från år 2003.
Kursen i TeknikHistoria, examinator Arne Kaijser.
En absolut läsvärd lång text av Tanja B / / / Luc Illusie läsvärt om bl a Ekedahl, Cartan, Grothendieck.
Seminarium för Göran Högnäs torsdag 22 augusti 2013
ML 9-13 juli 2012 PDE till minne av Olga Ladyzjenskaja 1922-2004.
Affisch Ty-Ju matematiker
Mikael Passare in memoriam
Petter Brände'n om Nollställens geometri, stabila och/eller hyperboliska polynom mm; SU 11 feb 2011 ->
Sturmfels et al: Alg. Geo. jan-feb 2011.

Hedenmalms konferens om HS of ent.fns & Spec.Th. of SA Ops i Barc,a 30/5 - 4/6 2011.

VINTERSKOLA måndag 31 januari - lördag 5 februari 2011 i Marseille, med kurserna (se ebrev 30/8)
- "Kähler Geometry and convexity" med Bo Berndtsson,
- "The Cremona group" med Charles Favre och
- "Hardy spaces of Dirichlet series and function theory on polydiscs" med Kristian Seip.

Nobel 2010 / / Seminar on popular science writing with Frans de Waal, KVA, onsdag 1 september 2010 klo 13 - 15.30. Anmälan!

Hanna Härdin disputerar i Amsterdam 30/6 2010; sedan Ångström vid UU
Ari Laptevs session 6-10 sept 2010 i Hradec Kralove
Harmonisk analys och elliptiska PDE fredag 1 oktober 2010 i Linköping (se oxo ebrev fra Andreas Axelsson)
JAJA 3 - 6 maj 2010
Nordan 7 - 9 maj 2010 utanför Göteborg samt ett brev därom.
Talteori å KTH onsdag 26 - fredag 28 maj 2010 med bl a Pär Kurlberg.
Kurt Johansson et al om bl a Egenvärdesstatistik måndag 15 mars - onsdag 17 mars 2010, i sal E2.
SKI OG MATEMATIKK, RONDABLIKK
Årets Nobelföreläsningar tisdag 8 december 2009
Sannol.lära IV jan-juni 2010 vid SU.

Andreas Axelssons kurs om Clifford-analys onsdagar klo 10 - 12 fr o m den 9 september 2009
Andy Feinberg talar om epigenetik vid minisymposium å KVA tisdagen den 8 september 2009 klo 13 - 17
Rolf Sundberg symposium 16 sept
Konferens i Uppsala till Per Martin-Löfs ära tisdag 5 - fredag 8 maj 2009
Dynamiska trender i analys å KTH till NN's ära onsdag 27 - lördag 30 maj 2009
Oslo 8-11 juni 2009 Nordisk & "Brittisk-Nordisk" Mattekongress
75-årsjubileum i Moskva och Sankt Petersburg: Steklovka = Steklov Inst. sen 1934 (1864-1924, V A Steklov)

Sten Kaijsers minikonferens i Uppsala 15-16 maj 2008
Viro-symposium pagt 19 - 25 maj 2008 vid SU : Publikationer av Elliott H. Lieb (t ex nr 281)
Anders Björners 60 årsfestligheter 28-30 maj 2008
Integralgeometri och tomografi: Jan Bomans 75-årskonferens 12-15 augusti 2008.
Maz'ja -konferens 25-27 augusti 2008 i Stockholm.

Crafoordpris 23 - 24 april 2008 / / Viro-symposium 19 - 25 maj 2008 vid SU
8-14 juni 2008, olikheter med användningar, konferens i Trogir & Split, Hrvatska. Dödlinje maj. Ordf: Lars-Erik Persson.
Chaos2008 3-6 juni 2008, Chania, Kreta.

Nobelföreläsningarna 8 dec 2007 i fysik 9, kemi 11, ekonomi 13.
Nobelföreläsningarna 8 dec 2008 i fysik 9, kemi 12.30, ekonomi 15.

Lennart Carlesons tal vid Ahlfors-konferensen i Helsingfors år 2007

Konferens för Gennadij Henkin vid Institut Henri Poincare' i Paris 11-22 juni 2007.
SHABAT eller via Shabat-konferens i Krasnojarsk 15 - 20 augusti 2007.
Arnold 70 år: konferens i Moskva 20 - 24 augusti 2007; anmälan senast 20 mars: reg
NORDAN 2007 - Second announcement/registration senast 12 april; på Oscarsborg uti Oslofjorden
den 18-20 maj 2007, info: Erik Loew = elow@math.uio.no , och Erlend Fornaess Wold.
Jens Hoppes två dagars sommarskola om aspekter hos membrandynamik måndag 11 juni - tisdag 12 juni 2007 här på Teknis.

Ski og matematik Rondablikk 5 - 8 januar 2006.
Fourier & komplex analys på Cypern 6 - 11 maj 2006.
Nordan X i Sundsvall 19 - 21 maj 2006.
Komplex analys i Wuppertal 22 -26 maj 2006. (Nikolaj Sjtjerbina)
Komplex analys i Slovenien 7 - 10 juni 2006.
Flera komplexa variabler i Polen 19 - 23 juni 2006.
Russian-Scandinavian Symposium "Probability Theory and Applied Probability" August 26-31 2006, Petrozavodsk, Russia.
Minnesrunor : Christopher I. Byrnes
NORDAN 2010 fredagen den 7 - söndagen den 9 maj 2010 i VästSverige:

Dear colleagues, we in Göteborg are pleased to announce the 14th Nordan conference in Complex Analysis and Geometry, which will take place the 7-9 May at Lökeberg's Conference hotel, north of Göteborg. The conference will start after lunch on Friday and end the following Sunday afternoon. On Saturday afternoon we are planning an excursion to the pittoresque town Marstrand on a nearby island, followed by a banquet on the occasion of Bo Berndtsson 60th birthday. The (preliminary) list of speakers at the conference is as follows: Zbigniew Blocki, Sébastien Boucksom, Erlend Fornaess Wold, Vincent Guedj, Anne-Katrin Herbig, Sam Lodin, Lisa Nilsson, Joaquim Ortega-Cerdá, Mihai Paun, Kristian Seip, Frank Wikström. More information will appear in the second announcement, as well as on the conference webpage, which is in preparation. We hope to see you all in Lökeberg/Göteborg next May! Best regards, Robert Berman, Mats Anderson and Elizabeth Wulcan. Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg, SE-412 96 Göteborg, Sweden.
William Lowell Putnam Mathematical Competition 1970

Hörmander uti NE / / / rykten