Tandhygien: Birka TandHälsa Rörtrandsgatan 10.

Länkar om hälsa.
Om stenålderskost: Staffan Lindeberg / / / Paleodiet.

Hälsporre eller plantar-fasciit.html
Finskt företag som givit ut en broschyr om plantarfasciit.

glaskroppsavlossning / / / pro
Provar: ü å ä ö . Yale’s Yale’s Men^Ys