Felanmälan på Teknis:

Tvättsvampar kritor pennor mm + städning till
lokalvard@kth.se / eller ev. / lokalvard@admin.kth.se ,

T ex : toasits lös ; elevernas anteckningsskivor lutar alltför mycket: felanmäla

möbler mm till
hantverkarna@admin.kth.se

och teknik till
halvar@admin.kth.se = Hector Alvarez

FELANMÄLAN KTH