Matematikens Historia : Bilder


Euler_o_Lagrange.zip: Fem bilder.
Första bilden föreställer ena sidan av Leonhard Eulers granitsarkofag från år 1838 med texten

LEONHARDO EULERO
ACADEMIA PETROPOLITANA
MDCCCXXXVII (eller ...VIII)

Bild nummer två visar baksidestexten med innebörden
Född i Basel år 1707;
Död i Sankt Petersburg år 1783.

Sarkofagen ställdes upp vid hans gravplats långt västerut på Vasilij-ön (samma ö som hans eget hus och hans arbetsplats Vetenskapsakademien låg på). Långt senare under bolsjeviktiden flyttades hans grav till nekropolen invid Alexander-Nevskij-katedralen vid sydöstra änden av Nevskij Prospekt på fastlandet.

Bilderna tre, fyra och fem visar statyn över Lagrange, som står mitt i hans födelsestad Turin, med texten

A
LVIGI LAGRANGE        ( han döptes med förnamnen Giuseppe Luigi år 1736 )
LA PATRIA


Egyptiska_Museet_i_Torino.zip: Fyra bilder (tyvärr något oskarpa):
Första bilden visar texten under statyn på de följande bilderna.
Det är grekisk majuskelskrift, där man kan urskilja en del av ordet PTOLEMAIOS mot slutet av den sjätte raden.
Bild två, tre och fyra visar en av alla dem som hette Ptolemaios i Egypten.


Plana.zip: Fyra bilder från Egyptiska Muséet i Turin, föreställande den italienske matematikern mm Giovanni Plana ( 1781 - 1864 ) , känd bl a för Planas formel inom den numeriska analysen.