Jakob Jonssons undervisning på KTH

HT10, period 1-2: FSF3703 Topological Combinatorics, kursansvarig.

HT10, period 1: SF1624 Algebra och geometri, kursomgångsansvarig (Maskinteknik)


HT09, period 2: SF2714 Diskret matematik och algebra, kursansvarig

HT09, period 1: SF1658 Trigonometri and funktioner, lektionsledare (Samhällsbyggnad)


VT09, period 4: SF2715 Tillämpad kombinatorik, kursansvarig

HT08, period 2: SF1625 Envariabelanalys, lektionsledare (Samhällsbyggnad)

HT08, period 1: SF1658 Trigonometri and funktioner, lektionsledare (Samhällsbyggnad)


VT08, period 3-4: SF1617 Matematiska metoder II, lektionsledare (Samhällsbyggnad)