[KTHs logo]

Håkan Hedenmalm


Välkommen till min kurshemsida!


Kurser:


LUND: Analys 2, vt 1997
Program 1. Program 2. Program 3. Tentamen. Omtentamen.

LUND: Analytiska funktioner, ht 1997
Tentamen. Omtentamen.

LUND: Ordinära differentialekvationer, vt 1998
Program 1. Program 2. Tentamen. Omtentamen.

LUND: Fördjupningkurs Ordinära differentialekvationer, vt 1998
Tentamen. Omtentamen.

ANN ARBOR: Probability Theory, summer 1998
Program. Quiz 1. Quiz 2. Final Examination.

LUND: Lineär funktionalanalys, ht 1999
Program. Tentamen.

LUND: Fördjupningkurs komplex analys, ht 1999
Program.

LUND: Ordinära differentialekvationer, vt 2000
Program 1. Program 2. Tentamen. Muntafrågor.

LUND: Fördjupningkurs Ordinära differentialekvationer, vt 2000
Program. Instuderingsfrågor. Tentamen. Muntafrågor.

LUND: Analytiska funktioner, ht 2001
Program 1. Program 2. Tentamen 2001-10-31. Lösningsförslag till tentamen 2001-10-31. Muntafrågor. Omtentamen 2001-11-26.

LUND: Fourieranalys, ht 2001
Program 1. Program 2. Tentamen 2002-01-07. Lösningsförslag till tentamen 2002-01-07. Muntafrågor. Omtentamen 2002-01-16.

KTH: 5B1210 Matematik IV, ht 2002
Kurssida. Lokal kurssida.

KTH: 5B1202 Diff & Trans II, del 2, vt 2003
Kurssida. Lokal kurssida.

KTH: 5B1210 Matematik IV, ht 2003
Kurssida.

KTH: 5B1466 Fourieranalys, vt 2004
Kurssida.

KTH: 5B1472 Funktionalanalys, vt 2004
Kurssida.


KTH: 5B1206 Differentialekvationer I, ht 2004
Kurssida.


KTH: 5B1206 Differentialekvationer I, ht 2005
Kurssida.


KTH: Doktorandkurs: Bergmanrum och kärnfunktioner, ht 2005
Kurssida.

KTH: 5B1219 Vektoranalys och komplexa funktioner, vt 2007
Kurssida.

KTH: SF1602 Differential- och integralkalkyl, ht 2007
Kurssida.

KTH: SF1649 Vektoranalys och komplexa funktioner, vt 2008
Kurssida.

KTH: SF1602 Differential- och integralkalkyl, ht 2008
Kurssida.

KTH: SF1649 Vektoranalys och komplexa funktioner, vt 2009
Kurssida.

KTH: SF1602 Differential- och integralkalkyl, ht 2009
Kurssida.

KTH: SF2705 Fourieranalys, vt 2010
Kurssida.

KTH: SF1602 Differential- och integralkalkyl, ht 2010
Kurssida.

KTH: SF1602 Differential- och integralkalkyl, ht 2011
Kurssida.

KTH: SF2705 Fourieranalys, vt 2012
Kurssida.

KTH: SF1602 Differential- och integralkalkyl, ht 2012
Kurssida.

KTH: SF1626 Flervariabelanalys, vt 2014, CBIOT, CTKEM
Kurssida.

KTH: SF1633 Differentialekvationer ht 2014
Övning 1. Övning 2. Övning 3. Övning 4. Övning 5. Övning 6. Övning 7. Övning 8. Övning 9.

KTH: SF1626 Flervariabelanalys, vt 2015, CMATD, CTKEM, CLGYM
Föreläsning 1. Föreläsning 2. Föreläsning 3. Föreläsning 4. Föreläsning 5. Föreläsning 6.
Föreläsning 7. Föreläsning 8. Föreläsning 9. Föreläsning 10. Föreläsning 11. Föreläsning 12.
Föreläsning 13. Föreläsning 14. Föreläsning 15. Föreläsning 16. Föreläsning 17. Föreläsning 18.

KTH: Läskurs för doktorander: Flera komplexa variabler, vt 2016
Kurssida.

KTH: SF1628 Komplex analys ht 2016

KTH: SF1628 Komplex analys ht 2017

KTH: SF1626 Flervariabelanalys, ht 2017, CMEDT2
MODUL 1: Föreläsning 1. Föreläsning 2. Föreläsning 3.
TOMMYS MODUL 1: Tommy 0. Tommy 1. Tommy 2. Tommy 3. Tommy 4.
MODUL 2: Föreläsning 4. Föreläsning 5. Föreläsning 6.
TOMMYS MODUL 2: Tommy 5. Tommy 6. Tommy 7. Tommy 8.
MODUL 3: Föreläsning 7. Föreläsning 8. Föreläsning 9.
TOMMYS MODUL 3: Tommy 9. Tommy 10. Tommy 11-12. Tommy 13.
MODUL 4: Föreläsning 10. Föreläsning 11. Föreläsning 12.
TOMMYS MODUL 4: Tommy 14. Tommy 15. Tommy 16. Tommy 17.
MODUL 5: Föreläsning 13. Föreläsning 14. Föreläsning 15.
TOMMYS MODUL 5: Tommy 18. Tommy 19. Tommy 20. Tommy 21.
MODUL 6: Föreläsning 16. Föreläsning 17. Föreläsning 18.
TOMMYS MODUL 6: Tommy 22. Tommy 23.
Kursanalys.

KTH: SF1633 Differentialekvationer, ht 2018
Metodöversikt. Flödesdiagram.


KTH: SF1626 Flervariabelanalys, ht 2018, CMEDT2


KTH: SF1691 Komplex analys, vt 2019 Kurssida


KTH: SF1626 Flervariabelanalys, vt 2021, CDATE2
MODUL 1: Föreläsning 1. Föreläsning 2. Föreläsning 3.
MODUL 2: Föreläsning 4. Föreläsning 5. Föreläsning 6.
MODUL 3: Föreläsning 7. Föreläsning 8. Föreläsning 9.
MODUL 4: Föreläsning 10. Föreläsning 11. Föreläsning 12.
MODUL 5: Föreläsning 13. Föreläsning 14. Föreläsning 15.
MODUL 6: Föreläsning 16. Föreläsning 17. Föreläsning 18.
SISTA VECKAN: Föreläsning 19 (inkl sammanfattning).