Lunds Universitet
Matematiska Institutionen

Ordinära differentialekvationer, fortsättning, Instuderingsfrågor, vt 00

1: Vad avses med ett singulärt system?

2: Vad är kretsavbildningen för något?

3: Vad vet vi om lösningsrummet till ett singulärt system? Har fundamentalmatrisen någon speciell form?

4: Vad innebär det att ett system är svagt singulärt? Hur blir formen på fundamentalmatrisen i så fall?

5: Specialisera ovanstående fråga till fallet då matrisen A(z) i systemet x'(z)=A(z)x(z) är av typ 2x2. Konkretisera i termer av egenvärden för relevanta matriser.

6: Beskriv Frobenius' metod för att lösa svagt singulära andra ordningens DE. Härled indicialekvationen, och beskriv vad som händer i olika fall som beror av rötterna till densamma.

7: Beskriv metoden med separation av variabler. Hur uppkommer egenvärdesproblem härvid?

8: Beskriv vad Greens funktion har för betydelse för randvärdesproblem.

9: Beskriv utsagan av spektralsatsen. I vilken mening är den analog med spektralsatsen för själv-adjungerade matriser?

10: Vad innebär Liouvilles normalform för ett "egen"-värdes-problem?

11: Bevisa Sturms jämförelsesats med hjälp av Prüfers substitution.

12: Bevisa spektralsatsen med någon metod (som i 4.5 eller 4.6).