Lunds Universitet
Matematiska Institutionen

Ordinära differentialekvationer, Muntafrågor, vt 00

1: Förklara utsagan och beviset av "Picards" sats, att systemet x'=f(t,x), x(t_0)=x_0 har entydig lösning under vissa förutsättningar.

2: Vad utsäger Peanos existenssats jämfört med Picards sats? Hur fungerar bevisargumentet?

3: Vad använder man Liapunovfunktioner till? Illustrera med exempel.

4: Beskriv Poincaré-Bendixsons sats. Bevisidé?