Lunds Universitet
Matematiska Institutionen

Komplex Analys C, påbyggnad i Analytisk talteori, Program ht 1999

4 timmar i veckan under andra halvan av terminen.

Litteratur: E. M. Edwards, Riemann's Zeta Function (Academic Press 58, 1974).

Edward C. Titchmarsh, The Theory of the Riemann Zeta-Function, (Clarendon, 1987).

Vi studerar zeta-funktionen som ger information om primtalen genom Euler-identiteten. Taetheten av primtalen beskrivs av Hadamards och de la Valle-Poussins primtalssats. Feltermens storlek är avhängig av Riemanns hypotes. Kvadratfria talens taethet. Selbergs spårformel i enkla fall.

Om litteraturen: Det finns flera böcker som innehåller motsvarande material. Studenterna får gärna använda annan litteratur, i den mån den är ekvivalent med ovanstående. Edwards bok är lättare att läsa än Titchmarsh, men tyvärr out of print. Jag kommer (åtminstone i början) att följa Edwards bok. Visst material hämtas även ur

H. S. Zuckerman, H. L. Montgomery, An Introduction to the Theory of Numbers (Wiley 1991).