Lunds Universitet
Matematiska Institutionen

Program 3/12-19/12

Undervisningen återupptas måndagen den 3 december kl 8.15 i sal C.

Litteratur: Anders Holst: Fourieranalys, institutionens kompendium. Övningshäfte medföljer.

Måndag 3/12

Föreläsning om sinus- och cosinusserier (fortsättning), värmeledningsekvationen, enligt sid 90-118 i kursboken.
Läs: Studera sid 72-90 i kursboken.
Lös: Uppgifterna 227, 228, 229, 230, 232, 237, 238, 242, 244 i övningshäftet.

Tisdag 4/12
Föreläsning om värmeledningsekvationen och den svängande strängen enligt sidorna 118-134 i kursboken.
Läs: Studera sid 90-118 i kursboken.
Lös: Uppgifterna 245, 246, 247, 248, 249ab, 252, 301 i övningshäftet.

Torsdag 6/12
Föreläsning om den svängande strängen (fortsättning), enligt sid 134-147 i kursboken.
Läs: Studera sid 118-134 i kursboken.
Lös: Uppgifterna 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 316 i övningshäftet.

Fredag 7/12
Föreläsning om Fouriertrandformen enligt sid 149-164 i kursboken.
Läs: Studera sid 134-147 i kursboken.
Lös: Uppgifterna 317, 318, 319, 321, 322, 324, 325 i övningshäftet.

Måndag 10/12
Föreläsning om faltningssatsen och Plancherels formel enligt sidorna 164-168 i kursboken.
Läs: Studera sid 149-164 i kursboken.
Lös: Uppgifterna 401, 402, 403, 405, 406, 418 i övningshäftet.

Tisdag 11/12
Sammanfattning och repetition av kursmaterialet.
Läs: Studera sid 164-168 i kursboken.
Lös: Tentamensträning:

Torsdag 13/12
Sammanfattning och repetition av kursmaterialet.
Läs: Repetera kapitel 1 och 2.
Lös: Tentamensträning:

Fredag 14/12
Sammanfattning och repetition av kursmaterialet.
Läs: Repetera kapitel 2 och 3.
Lös: Tentamensträning:

Måndag 17/12
Sammanfattning och repetition av kursmaterialet.
Läs: Repetera kapitel 3 och 4.
Lös: Tentamensträning: