Lunds Universitet
Matematiska Institutionen

Analys 2, vt 97

Program 3.3-20.3
Måndag 3.3
Lös: 349, 263, 370, 322bc, 323a, 328, 329ab, 314ab, 351.
Läs: 3.8
Torsdag 6.3
Lös: 362a, 328cd, 312, 362b, 326bc, 331, 335ab, 336, 339b.
Läs: 4.1, 4.2
Måndag 10.3
Lös: 337, 341, 350, 401, 403ab, 407ab, 313de, 332, 335cd, 339cd.
Läs: 5.1, 5.2
Torsdag 13.3
Lös: 501ab, 503ab, 504, 506, 326d, 330, 342, 347, 361a, 382ab.
Läs: 5.3, 5.4 till sid 277
Måndag 17.3
Lös: 509, 511, 513, 514, 515, 516, 523, 525, 327, 360, 373, 382c.
Läs: 5.4, 5.5
Torsdag 20.3
Lös: 519, 520, 530, 531, 533, 534, 536a, 539, 524, 562ab, 382d, 388.
Läs: 5.6
Torsdag 3.4
Lös: 541, 542, 543aghi, 547a, 548b, 568, 563a, 535.
Läs: 5.7, 6.1
Måndag 7.4
Lös: 550, 552, 543j, 544, 547b, 555, 557, 574, 398a.
Läs: 6.2
Torsdag 10.4
Lös: 601, 603, 607ab, 614, 549, 551, 553, 564, 572.
Läs: 6.3, 6.4 till sid 349
Måndag 14.4
Lös: 248, 615, 616, 617, 619, 620, 540, 561, 586, 589, 592.
Läs: 6.4, 6.5 (delvis)
Torsdag 17.4
Lös: 622, 623, 624, 626, 630, 634, 606, 608, 613, 618, 647, 648, 588.
Läs: 6.5