Lunds Universitet
Matematiska Institutionen

Analys 2, vt 97

Program 10.2-27.2
Måndag 10.2
Lös: 203ab, 204, 205, 206, 209bc, 210, 213, samt 187.
Läs: 2.5-2.6.
Torsdag 13.2
Lös: 216, 220acd, 222ac, 224a, 233, 247.
Läs: 2.7 (utom Dinis sats), 3.1, 3.2.
Måndag 17.2
Lös: 126, 132, 140, 166, 211, 226, 227, 240.
Läs: sid 138-161.
Torsdag 20.2
Lös: 301, 303abcfg, samt 189.
Läs: 3.4-3.5.
Måndag 24.2
Lös: 304a, 306ac, 307, 344, samt 190.
Läs: 3.6.
Torsdag 27.2
Lös: 308, 309a, 310, 311a, 313abc, 316, 317.
Läs: 3.7.