Till Håkan Hedenmalms hemsida.

KTH: Matematik IV, ht 2002
Kurssida.
Föreläsningsplan.
Modell-kontrollskrivning 1 (pdf-fil).
Kontrollskrivning 1A (pdf-fil). Lösningsförslag KS 1A (pdf-fil).
Kontrollskrivning 1B (pdf-fil). Lösningsförslag KS 1B (pdf-fil).
Modell-kontrollskrivning 2 (pdf-fil).
Kontrollskrivning 2A med lösningsförslag (pdf-fil).
Kontrollskrivning 2B med lösningsförslag (pdf-fil).

Rekommendation rörande extentor: Titta på
(1) Gamla Diff & Trans-tentor,
(2) Gamla Flervariabel-tentor;
(1) är lämplig för ODE mm, medan (2) innehåller integralmoment motsvarande första delen av kursen.

Glöm inte tentan på onsdag 16/10 kl 14.00--19.00.
Extra räknestuga i sal Q35 tisdagen den 15/10, kl 14.00-16.00!!

Tentamen Matematik IV
Tentamen 2002-10-16 (pdf-fil). Lösningsförslag till tentamen 2002-10-16 (pdf-fil).
Tentamen 2003-01-09 (pdf-fil). Lösningsförslag till tentamen 2003-01-09 (pdf-fil).KURSANALYS
Efter att mina föreläsningar initialt kritiserats av studenterna för att vara alltför teoretiska, försökte jag fokusera mer på exempel och intuitiva resonemang. Generellt har jag avstått från att ge bevis. Likväl har jag funnit det viktigt att åtminstone återge heuristiska resonemang för att motivera det teoretiska materialet.
Jag har ingen egen erfarenhet att lektionsundervisningen på denna kurs. Men mitt intryck från studenterna är att det hade varit värdefullt med fler lektionstillfällen under kursens gång. Detta eftersom man där har möjlighet att få kontakt med studenterna, och blir bättre bekant med deras styrkor respektive svagheter.
När det gäller kurslitteraturen fick jag intrycket att Zill-Cullen fungerade väl medan Petermanns bok ibland upplevdes som svår.
Vid tentamen i oktober blev på M cirka 55% godkända; betyg 3 fick 34%, betyg 4 fick 9%, och betyg 5 fick 12%. Resultatet för B var lite sämre.
Schemat var inte idealiskt då vi hade föreläsningar de två dagarna närmast före tentamensdagen. När kursen ges nästa gång skulle det vara en fördel om man inte hade tentamen omedelbart dagen efter sista föreläsningen.