Till Håkan Hedenmalms hemsida.

KTH: Diff & Trans, del 2, vt 2003
Kurssida.
Kurs-PM.
Föreläsningsplan.
Extentor.
Modell-kontrollskrivning 1 (pdf-fil), med lösningsförslag.
Kontrollskrivning 1 (pdf-fil). Lösningsförslag KS 1 (pdf-fil).
Modell-kontrollskrivning 2 (pdf-fil).
Kontrollskrivning 2 (pdf-fil). Lösningsförslag KS 2 (pdf-fil).

Tentamen Diff & Trans II, del 2
Tentamen 2002-08-19 (pdf-fil). Lösningsförslag till tentamen 2002-08-19 (pdf-fil).

Tentamen Diff & Trans II, del 2
Tentamen 2003-01-09 (pdf-fil). Lösningsförslag till tentamen 2003-01-09 (pdf-fil).

Glöm inte tentan måndagen den 26 maj 2003, kl 14.00--19.00.
Tentamen Diff & Trans II, del 2
Tentamen 2003-05-26 (pdf-fil). Lösningsförslag till tentamen 2003-05-26 (pdf-fil).
Tentamen 2003-08-25 (pdf-fil). Lösningsförslag till tentamen 2003-08-25 (pdf-fil).
Tentamen 2004-01-13 (pdf-fil). Lösningsförslag till tentamen 2004-01-13 (pdf-fil).KURSANALYS

Vi hade ett utvärderingsmöte den 19 maj, 2003, varvid framkom följande synpunkter.
Föreläsningar
Föreläsningarna har varit bra; väl strukturerat förutom mot slutet av kursen. Teorigenomgång och räkneexempel har varvats i lämplig mängd.
Övningar
Övningarna har varit för få. Det hade behövts några extra övningar i början av kursen för att på så sätt göra det lättare att sätta igång med kursen. Föreläsningarna hade nått kursmaterialets slut några föreläsningar innan sista tillfället, så en förflyttning av några undervisningstimmar från föreläsningar till övningar är önskvärd.
Två övningsgrupper har varit mycket populära, medan de andra har haft få deltagare. Detta är dock svårt att åtgärda och bör EJ motverkas med tvång att delta i viss grupp.
Kursmaterial
I kursen har boken Vretblad, An introduction to Fourier analysis and some of its applications använts. Boken har ansetts svår, i synnerhet kapitlet om L^2-teori, men den är välskriven. Dock saknas lämpliga övningsuppgifter på flera kapitel; de flesta uppgifter är teoretiska till sin karaktär och ger då inte den träning på att räkna som behövs. En lösning på detta skulle vara att göra en uppdatering av Neymarks Kompendium i transformteori, vars uppgifter bara delvis passat till föreläsningarna. Dessutom bör studenterna informeras om existensen av detta kompendium.
Kontrollskrivningar
Kursen har haft två kontrollskrivningar och innehållet var bekant från föreläsningar och övningar.

Håkan Hedenmalm (lärare)
Maria Bengtsson, Johan Dahlbäck, Alan Sola (kursnämnd)