Inst. för Matematik    |   KTH    |

KTH: Läskurs för doktorander: Flera komplexa variabler, vt 2016

Till Håkan Hedenmalms hemsida.

Läskursen löper över vårterminen 2016.

Vi möts för orientering den 15 januari kl 14.45 2016 på mitt kontor.

Innehåll: Cauchys integralformel, Cauchy-Riemanns ekvationer i flera variabler. Reinhardt-områden, holomorfiområden, pseudokonvexitet. Hörmanders L^2-uppskatnningar för dsteck-ekvationen. Steinmångfalder, holomorfi-envelopper, Cousinproblemet. Weierstrass preparationssats, Okas sats. Analytiska kärvar på Steinmångfalder.

Kursmaterial:
1. Hörmander, L., An introduction to complex analysis in several variables. 3rd edition, North-Holland, 1990.
KURSANALYS