Inst. för Matematik    |   KTH    |

KTH: Doktorandkurs: Bergmanrum och kärnfunktioner, ht 2005

Till Håkan Hedenmalms hemsida.

Kursen löper över höstterminen 2005.

Vi möts på måndagar kl 10.15--12.00 i sal 3733.

Första mötet blir måndagen 12 september kl 10.15.

Kursmaterial:
1. Hedenmalm, Korenblum, Zhu, Theory of Bergman spaces. GTM 199 Springer, 2000.
2. Duren, Schuster, Bergman Spaces. MSM 100, AMS, 2004.
KURSANALYS