Sveriges elektrifiering

- grunden för vårt moderna samhälle

I Sverige är 1800-talet industrialiseringens tid. Många nya saker förändrar samhället, men inget så mycket som elektriciteten.
  På 1900-talet når elektriciteten in i hemmen. Man skaffar sig elektriska apparater vilka banar vägen för vår tids informations samhälle.

Tryck här för att läsa artikeln (med bilder)

eller tryck här om du vill läsa hela artikeln i ett stycke utan bilder

Detta är en artikel om Sveriges elektrifiering som är en uppgift i kursen 2E1111 Teknikinformation med elektriska mätningar.
Skriven av Carl Johan Wallnerström

Tillbaka till min privata hemsida