Litteraturlista

Andersen, Rune: Jorden har massor med energi 100 år framåt. Illustrerad vetenskap, nr 4 1996 sid 48-51.

Bergström, Hans et al: Använd våra kärnkraftverk. Södertälje 1980.

Carlson, Monica. "Statens strålskyddsinstitut" [ http://www.ssi.se ]. December 1998.

Gosnell, Kelvin: Kärnkraftverk. Malmö 1997.

"Kraftverks föreningen" [ http://www.kvf.se ]. December 1998.

Kärnkraft. Kraftverks föreningen, Solna 1996.

Kärnkraft säkerhet i Sverige. RKS, Stockholm, Inget årtal.

Larsson, Lars-Gunnar et al: Kärnkraft från A till Ö. Stockholm 1980.

"Svenska kärnbränslehantering" [ http://www.skb.se ]. December 1998.

Södersten, Bo: Framtid med kärnkraft. Stockholm 1991.

Copyright © 1999, Bobil Poli