Foto
Java
KTH
arbeten
musique
schema
Om mig

Pennvässaren

Syftet med denna text är att beskriva en enkel pennvässare och att förklara hur den används.

Beskrivning av pennvässaren
Pennvässaren är ett kontorsredskap som används för att vässa trubbiga blyertspennor. Pennvässaren ser ungefär ut som en liten kloss med ett hål på ena kortsidan. I försänkningen på klossens ovansida sitter ett blad av rostfritt stål fastsatt med en skruv. Figur 1 visar hur en enkel pennvässare ser ut, sedd snett uppifrån. I figuren ser man: klossen med hålet, bladet, skruven, skåran och eggen som vässar den trubbiga blyertspennan.
Pennvässare
Figur 1. Pennvässare

Klossen med hålet
Klossen är cirka 3 cm lång, 2 cm bred och 1,5 cm hög. Klossen är vanligtvis gjord av plast, men kan även vara gjord av metall. Hålets öppning på klossens framsida har en diameter på 1 cm. Hålet är format som en kon med ett djup på 2,5 cm. Klossen med hålet är till för att användaren skall kunna få ett bra grepp om pennvässaren och för att få rätt form på den trubbiga blyertspennans spets.

Bladet och skruven
Bladet är 1,5 cm långt och är gjord av en tunn bit rostfritt stål. Längs med bladets ena långsida finns eggen. Skruven sitter på bladets ovansida och är till för att fästa bladet i klossens försänkning.

Skåran och eggen
Skåran är en långsmal öppning i klossens försänkning från det konformade hålet till bladets egg. Längden på skåran är 1,5 cm och bredden är 2 mm. Bladet med eggen är i bortre änden försänkt i förhållande till främre delen, detta för att pennan skall vässas konformat, och skåran är till för att det som borttages från blyertspennan skall kunna avlägsnas.

Användning av pennvässaren
För att använda pennvässaren placeras först en trubbig blyerts-penna i ena handen och pennvässaren i den andra handen. Håll den trubbiga blyertspennan och pennvässaren ovanför en papperskorg för att undvika nedskräpning. För sedan in blyertspennan i pennvässarens hål. Håll pennvässaren stilla medan blyertspennan vrids medurs. Fortsätt vrida blyerts-pennan tills önskat resultat erhållits.

(c) Björn Bertilsson 1998