[ Disclaimer ]

Falsk bullimi

"Jon (Skolmen) og jeg lider av falsk bulimi ... man spiser som fa-an men klarer ikke å spy!"

Rolv WesenlundAndreas Eldh andreldh@kth.se